Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Gamla Vasa Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 161
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 244
Valdeltagande 57,8% Förkastade röster 6
Parti Röster Procent
SDP 278 22,3
Saml 239 19,2
SFP 226 18,2
Sannf 221 17,8
VÄNST 96 7,7
C 73 5,9
KD 70 5,6
Gröna 34 2,7
Pir 3 0,2
FKP 3 0,2
FAP 1 0,1