Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Sundom Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 728
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 171
Valdeltagande 68,2% Förkastade röster 8
Parti Röster Procent
SFP 759 64,8
SDP 159 13,6
Saml 97 8,3
Sannf 52 4,4
KD 48 4,1
Gröna 25 2,1
VÄNST 21 1,8
C 9 0,8
Pir 1 0,1
FAP 0 0,0
FKP 0 0,0