Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Tavastlands valkrets - Ypäjä - Röstningsområdena - R-omr 001 Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 058
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 338
Valdeltagande 65,6% Förkastade röster 13
Parti Röster Procent
C 588 43,9
Saml 310 23,2
Gröna 117 8,7
SDP 113 8,4
VÄNST 106 7,9
Sannf 104 7,8