Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Tavastlands valkrets - Ypäjä - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 058
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 338
Valdeltagande 65,6% Godkända röster 2008 1 400
Valdeltagande 2008 67,2% Godkända röster 2011 1 376
Valdeltagande 2011 67,2% Förkastade röster 13
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
001 R-omr 001 Understödet för partierna Kandidaterna 2058 65,6 100,0