Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Sjundeå - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 603
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 174
Valdeltagande 69,7% Godkända röster 2008 2 812
Valdeltagande 2008 65,7% Godkända röster 2011 3 337
Valdeltagande 2011 75,6% Förkastade röster 33
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 30,5 9 968 +0,3 0 +119 +9,0 +250
SDP 21,1 5 670 +2,7 0 +151 +4,5 +117
Saml 16,0 4 509 -8,4 -3 -177 -8,9 -324
Gröna 9,5 2 303 -3,5 -1 -63 -0,6 -37
YL T&T 9,2 2 291 - - - - -
Sannf 7,1 2 226 +7,1 +2 +226 -9,1 -315
VÄNST 1,9 2 61 +1,9 +2 +61 -1,6 -57
C 4,6 1 146 -0,2 0 +12 +0,3 +4

Nylands valkrets - Sjundeå - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 603
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 174
Valdeltagande 69,7% Godkända röster 2008 2 812
Valdeltagande 2008 65,7% Godkända röster 2011 3 337
Valdeltagande 2011 75,6% Förkastade röster 33
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 31,9 29,8 30,5 335 633 968 9 +0,3 +119 0 +9,0 +250
SDP 24,2 19,6 21,1 254 416 670 5 +2,7 +151 0 +4,5 +117
Saml 15,3 16,4 16,0 160 349 509 4 -8,4 -177 -3 -8,9 -324
Gröna 7,3 10,6 9,5 77 226 303 2 -3,5 -63 -1 -0,6 -37
YL T&T 5,2 11,1 9,2 55 236 291 2 - - - - -
Sannf 7,3 7,0 7,1 77 149 226 2 +7,1 +226 +2 -9,1 -315
VÄNST 2,9 1,5 1,9 30 31 61 2 +1,9 +61 +2 -1,6 -57
C 5,8 4,0 4,6 61 85 146 1 -0,2 +12 0 +0,3 +4