Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Storkyro - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 881
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 543
Valdeltagande 65,8% Godkända röster 2008 2 677
Valdeltagande 2008 68,7% Godkända röster 2011 2 797
Valdeltagande 2011 71,6% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 46,5 13 1 182 +2,6 +1 +8 +11,9 +216
Saml 24,7 7 629 -2,0 0 -88 +3,7 +42
SDP 11,8 3 300 -1,8 -1 -63 -0,5 -44
Sannf 10,3 3 261 +6,5 +2 +161 -10,6 -323
KD 4,5 1 114 -3,3 -1 -94 -1,2 -44
VÄNST 2,2 0 57 -2,1 -1 -58 -0,7 -24

Vasa valkrets - Storkyro - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 881
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 543
Valdeltagande 65,8% Godkända röster 2008 2 677
Valdeltagande 2008 68,7% Godkända röster 2011 2 797
Valdeltagande 2011 71,6% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 46,3 46,8 46,5 675 507 1 182 13 +2,6 +8 +1 +11,9 +216
Saml 25,5 23,7 24,7 372 257 629 7 -2,0 -88 0 +3,7 +42
SDP 13,4 9,7 11,8 195 105 300 3 -1,8 -63 -1 -0,5 -44
Sannf 8,6 12,5 10,3 126 135 261 3 +6,5 +161 +2 -10,6 -323
KD 4,4 4,6 4,5 64 50 114 1 -3,3 -94 -1 -1,2 -44
VÄNST 1,9 2,8 2,2 27 30 57 0 -2,1 -58 -1 -0,7 -24