Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Tammerfors - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 180 516
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 100 991
Valdeltagande 56,3% Godkända röster 2008 101 933
Valdeltagande 2008 59,4% Godkända röster 2011 124 563
Valdeltagande 2011 72,3% Förkastade röster 551
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 24,8 17 25 050 -2,2 -1 -2 482 +0,7 -4 936
SDP 23,5 16 23 737 +2,3 +1 +2 096 +1,8 -3 292
Gröna 14,1 10 14 246 -1,6 -1 -1 753 +2,0 -836
Sannf 12,8 9 12 915 +5,8 +5 +5 839 -5,8 -10 201
VÄNST 10,2 7 10 287 -2,3 -1 -2 475 +0,4 -1 914
C 4,9 3 4 948 -0,9 -1 -953 -0,4 -1 645
KD 3,9 2 3 914 -0,9 -1 -986 -0,8 -1 868
TASI 2,6 1 2 625 - - - - -
FKP 1,6 1 1 600 -0,1 0 -90 +0,7 +516
SFP 0,5 1 467 0,0 0 -32 +0,5 +467
Pir 1,0 0 983 +1,0 0 +983 -0,5 -846
SP 0,1 0 65 +0,1 0 +65 0,0 -28
F11 0,1 0 63 +0,1 0 +63 -0,2 -304
E673 0,1 0 61 - - - - -
FAP 0,0 0 30 0,0 0 +4 0,0 -14

Birkalands valkrets - Tammerfors - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 180 516
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 100 991
Valdeltagande 56,3% Godkända röster 2008 101 933
Valdeltagande 2008 59,4% Godkända röster 2011 124 563
Valdeltagande 2011 72,3% Förkastade röster 551
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 25,3 24,4 24,8 11 258 13 792 25 050 17 -2,2 -2 482 -1 +0,7 -4 936
SDP 25,2 22,2 23,5 11 224 12 513 23 737 16 +2,3 +2 096 +1 +1,8 -3 292
Gröna 10,6 16,9 14,1 4 711 9 535 14 246 10 -1,6 -1 753 -1 +2,0 -836
Sannf 13,9 11,9 12,8 6 180 6 735 12 915 9 +5,8 +5 839 +5 -5,8 -10 201
VÄNST 10,4 10,0 10,2 4 636 5 651 10 287 7 -2,3 -2 475 -1 +0,4 -1 914
C 4,9 4,9 4,9 2 187 2 761 4 948 3 -0,9 -953 -1 -0,4 -1 645
KD 4,3 3,5 3,9 1 919 1 995 3 914 2 -0,9 -986 -1 -0,8 -1 868
TASI 2,0 3,1 2,6 901 1 724 2 625 1 - - - - -
FKP 1,8 1,4 1,6 821 779 1 600 1 -0,1 -90 0 +0,7 +516
SFP 0,5 0,4 0,5 226 241 467 1 0,0 -32 0 +0,5 +467
Pir 0,8 1,1 1,0 370 613 983 0 +1,0 +983 0 -0,5 -846
SP 0,1 0,1 0,1 26 39 65 0 +0,1 +65 0 0,0 -28
F11 0,1 0,1 0,1 31 32 63 0 +0,1 +63 0 -0,2 -304
E673 0,0 0,1 0,1 21 40 61 0 - - - - -
FAP 0,0 0,0 0,0 15 15 30 0 0,0 +4 0 0,0 -14