Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Vasa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -11
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 52 297
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 30 384
Valdeltagande 58,4% Godkända röster 2008 30 989
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 36 313
Valdeltagande 2011 72,9% Förkastade röster 148
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 22,5 15 6 837 +0,1 +2 -101 -0,3 -1 457
Saml 21,5 15 6 540 +0,4 -2 -17 +2,6 -316
SDP 20,3 14 6 177 +0,7 -2 +90 +0,9 -883
Sannf 13,2 9 4 010 +11,4 +8 +3 457 -3,7 -2 142
VÄNST 6,9 4 2 087 -2,4 -1 -784 -1,9 -1 089
C 6,1 4 1 868 -0,2 -7 -96 +0,7 -111
KD 4,5 3 1 376 -0,3 +1 -131 +0,6 -50
Gröna 4,4 3 1 342 -1,3 0 -421 +2,1 +486
FKP 0,2 0 64 -0,2 0 -58 0,0 -13
Pir 0,2 0 63 +0,2 0 +63 -0,3 -104
FAP 0,1 0 20 0,0 0 +14 +0,1 +18

Vasa valkrets - Vasa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -11
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 52 297
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 30 384
Valdeltagande 58,4% Godkända röster 2008 30 989
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 36 313
Valdeltagande 2011 72,9% Förkastade röster 148
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 20,0 24,0 22,5 2 277 4 560 6 837 15 +0,1 -101 +2 -0,3 -1 457
Saml 21,2 21,7 21,5 2 413 4 127 6 540 15 +0,4 -17 -2 +2,6 -316
SDP 21,4 19,7 20,3 2 430 3 747 6 177 14 +0,7 +90 -2 +0,9 -883
Sannf 13,8 12,8 13,2 1 566 2 444 4 010 9 +11,4 +3 457 +8 -3,7 -2 142
VÄNST 7,5 6,5 6,9 855 1 232 2 087 4 -2,4 -784 -1 -1,9 -1 089
C 6,4 6,0 6,1 722 1 146 1 868 4 -0,2 -96 -7 +0,7 -111
KD 4,9 4,3 4,5 556 820 1 376 3 -0,3 -131 +1 +0,6 -50
Gröna 4,2 4,5 4,4 481 861 1 342 3 -1,3 -421 0 +2,1 +486
FKP 0,3 0,2 0,2 29 35 64 0 -0,2 -58 0 0,0 -13
Pir 0,2 0,2 0,2 18 45 63 0 +0,2 +63 0 -0,3 -104
FAP 0,1 0,1 0,1 10 10 20 0 0,0 +14 0 +0,1 +18