Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Vetil - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 714
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 757
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 1 921
Valdeltagande 2008 68,5% Godkända röster 2011 2 036
Valdeltagande 2011 73,9% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 43,9 10 772 -8,4 -2 -234 +1,8 -86
Sannf 27,9 6 491 -5,8 -1 -157 -11,4 -310
YL PRO 12,1 3 212 - - - - -
SDP 6,8 1 119 -1,3 0 -37 -1,0 -39
KD 5,7 1 101 +3,8 +1 +64 +1,6 +16
Saml 3,0 0 53 -0,8 -1 -21 -0,3 -14
SP 0,5 0 9 +0,5 0 +9 +0,1 0

Vasa valkrets - Vetil - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 714
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 757
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 1 921
Valdeltagande 2008 68,5% Godkända röster 2011 2 036
Valdeltagande 2011 73,9% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,0 43,0 43,9 369 403 772 10 -8,4 -234 -2 +1,8 -86
Sannf 24,4 31,1 27,9 200 291 491 6 -5,8 -157 -1 -11,4 -310
YL PRO 13,3 11,0 12,1 109 103 212 3 - - - - -
SDP 6,7 6,8 6,8 55 64 119 1 -1,3 -37 0 -1,0 -39
KD 5,5 6,0 5,7 45 56 101 1 +3,8 +64 +1 +1,6 +16
Saml 4,8 1,5 3,0 39 14 53 0 -0,8 -21 -1 -0,3 -14
SP 0,4 0,6 0,5 3 6 9 0 +0,5 +9 0 +0,1 0