Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Vichtis - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 21 555
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 11 880
Valdeltagande 55,4% Godkända röster 2008 8 536
Valdeltagande 2008 42,0% Godkända röster 2011 14 589
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 51
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 26,0 12 3 083 +1,6 0 +1 001 -1,1 -868
C 20,4 9 2 420 -2,7 -2 +448 +8,1 +636
SDP 19,0 8 2 258 -1,7 -1 +487 +0,1 -504
Sannf 12,6 5 1 498 +7,8 +3 +1 088 -10,2 -1 836
Gröna 8,8 4 1 049 +0,9 +1 +371 +2,5 +128
VÄNST 7,8 3 923 -0,2 0 +247 +0,7 -102
KD 3,9 1 469 -1,9 -1 -34 +1,0 +33
SFP 1,5 1 180 +0,5 +1 +91 +0,4 +20

Nylands valkrets - Vichtis - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 21 555
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 11 880
Valdeltagande 55,4% Godkända röster 2008 8 536
Valdeltagande 2008 42,0% Godkända röster 2011 14 589
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 51
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 23,7 27,6 26,0 1 186 1 897 3 083 12 +1,6 +1 001 0 -1,1 -868
C 20,2 20,5 20,4 1 012 1 408 2 420 9 -2,7 +448 -2 +8,1 +636
SDP 21,7 17,0 19,0 1 089 1 169 2 258 8 -1,7 +487 -1 +0,1 -504
Sannf 13,1 12,3 12,6 656 842 1 498 5 +7,8 +1 088 +3 -10,2 -1 836
Gröna 6,5 10,5 8,8 325 724 1 049 4 +0,9 +371 +1 +2,5 +128
VÄNST 8,7 7,1 7,8 437 486 923 3 -0,2 +247 0 +0,7 -102
KD 4,5 3,6 3,9 225 244 469 1 -1,9 -34 -1 +1,0 +33
SFP 1,6 1,4 1,5 82 98 180 1 +0,5 +91 +1 +0,4 +20