Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Vimpeli - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 558
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 831
Valdeltagande 71,9% Godkända röster 2008 1 874
Valdeltagande 2008 72,9% Godkända röster 2011 2 011
Valdeltagande 2011 77,8% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,0 8 695 -8,9 -3 -183 +11,6 +165
Sannf 24,2 5 444 0,0 0 -11 -24,4 -534
YL HV 22,1 5 404 - - - - -
VÄNST 6,7 2 123 -9,7 -2 -185 -1,4 -40
KD 5,1 1 93 +1,2 +1 +20 +0,6 +3
SDP 2,5 0 46 -0,8 0 -17 -2,2 -49
Gröna 1,4 0 26 +1,4 0 +26 +0,6 +9

Vasa valkrets - Vimpeli - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 558
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 831
Valdeltagande 71,9% Godkända röster 2008 1 874
Valdeltagande 2008 72,9% Godkända röster 2011 2 011
Valdeltagande 2011 77,8% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 38,9 37,2 38,0 301 394 695 8 -8,9 -183 -3 +11,6 +165
Sannf 24,5 24,1 24,2 189 255 444 5 0,0 -11 0 -24,4 -534
YL HV 19,8 23,7 22,1 153 251 404 5 - - - - -
VÄNST 7,6 6,0 6,7 59 64 123 2 -9,7 -185 -2 -1,4 -40
KD 5,0 5,1 5,1 39 54 93 1 +1,2 +20 +1 +0,6 +3
SDP 3,1 2,1 2,5 24 22 46 0 -0,8 -17 0 -2,2 -49
Gröna 1,0 1,7 1,4 8 18 26 0 +1,4 +26 0 +0,6 +9