Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Ypäjä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 058
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 338
Valdeltagande 65,6% Godkända röster 2008 1 400
Valdeltagande 2008 67,2% Godkända röster 2011 1 376
Valdeltagande 2011 67,2% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 43,9 10 588 -5,4 -2 -103 +6,0 +66
Saml 23,2 5 310 +3,3 +1 +32 +7,5 +95
Gröna 8,7 2 117 +3,4 +1 +42 +5,5 +72
SDP 8,4 2 113 -2,8 0 -44 -5,3 -76
VÄNST 7,9 1 106 -3,1 -1 -49 +0,9 +9
Sannf 7,8 1 104 +4,6 +1 +60 -9,2 -129

Tavastlands valkrets - Ypäjä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 058
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 338
Valdeltagande 65,6% Godkända röster 2008 1 400
Valdeltagande 2008 67,2% Godkända röster 2011 1 376
Valdeltagande 2011 67,2% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,1 43,1 43,9 264 324 588 10 -5,4 -103 -2 +6,0 +66
Saml 22,2 23,9 23,2 130 180 310 5 +3,3 +32 +1 +7,5 +95
Gröna 6,0 10,9 8,7 35 82 117 2 +3,4 +42 +1 +5,5 +72
SDP 9,2 7,8 8,4 54 59 113 2 -2,8 -44 0 -5,3 -76
VÄNST 9,2 6,9 7,9 54 52 106 1 -3,1 -49 -1 +0,9 +9
Sannf 8,4 7,3 7,8 49 55 104 1 +4,6 +60 +1 -9,2 -129