Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Pir, Piratpartiet - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 0,7 1 987 +0,7 +1 987 -0,2 -987
Nylands valkrets 0,3 1 100 +0,3 +1 100 -0,4 -2 207
Egentliga Finlands valkrets 0,2 529 +0,2 +529 -0,4 -1 135
Tavastlands valkrets 0,1 240 +0,1 +240 -0,4 -834
Birkalands valkrets 0,5 1 075 +0,5 +1 075 -0,5 -1 464
Kymmene valkrets 0,1 123 +0,1 +123 -0,1 -253
Södra Savolax valkrets 0,2 135 +0,2 +135 -0,1 -108
Norra Karelens valkrets 0,2 118 +0,2 +118 -0,2 -188
Vasa valkrets 0,0 63 0,0 +63 -0,2 -555
Mellersta Finlands valkrets 0,4 497 +0,4 +497 -0,4 -738
Lapplands valkrets 0,1 119 +0,1 +119 +0,1 +119
Hela landet 0,2 5 986 +0,2 +5 986 -0,3 -9 117