Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Hela landet - Rösträkningen enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen syns för varje enskild valkrets

  • hur många procent av valkretsens röster som har räknats
  • valdeltagandet i detta val
  • valdeltagandet i kommunalvalet 2008
  • valdeltagandet i riksdagsvalet 2011
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Valdeltagande
Valkrets Räknat % Kommunalvalet 2012 Kommunalvalet 2008 Riksdagsvalet 2011
Helsingfors valkrets 100,0 57,4 58,9 75,5
Nylands valkrets 100,0 57,1 60,1 72,9
Egentliga Finlands valkrets 100,0 59,1 62,5 71,2
Satakunta valkrets 100,0 61,1 64,9 69,5
Tavastlands valkrets 100,0 57,4 59,9 68,8
Birkalands valkrets 100,0 59,1 62,4 71,5
Kymmene valkrets 100,0 57,2 60,9 67,4
Södra Savolax valkrets 100,0 59,6 62,8 66,5
Norra Savolax valkrets 100,0 55,6 59,9 66,3
Norra Karelens valkrets 100,0 55,4 57,1 65,7
Vasa valkrets 100,0 63,3 67,5 73,2
Mellersta Finlands valkrets 100,0 58,3 62,3 69,0
Uleåborgs valkrets 100,0 56,5 58,7 67,7
Lapplands valkrets 100,0 60,6 62,8 67,5