Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Rösträkningen i realtid Utökad info

Hela landet - Understödet för partierna Infotext för sidan

Tabellen visar understödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultatet ändras.

Tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
 • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) visas, då informationen från valsystemet finns tillgänglig.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml 21,9 545 889 -1,6 -53 259 +1,5 -53 249
SDP 19,6 487 924 -1,7 -54 198 +0,5 -73 634
C 18,7 465 167 -1,4 -48 033 +2,9 +1 901
Sannf 12,3 307 797 +7,0 +170 039 -6,7 -252 278
Gröna 8,5 213 100 -0,4 -15 177 +1,3 -72
VÄNST 8,0 199 615 -0,8 -24 555 -0,1 -39 424
SFP 4,7 117 865 0,0 -2 361 +0,4 -7 920
KD 3,7 93 257 -0,4 -13 579 -0,3 -25 196
Övr. 1,7 41 358 -0,8 -20 311 +1,3 +29 595
FKP 0,4 11 174 -0,1 -2 812 +0,1 +1 942
Pir 0,2 5 986 +0,2 +5 986 -0,3 -9 117
SP 0,1 1 303 0,0 -179 -0,1 -1 933
F11 0,1 1 258 +0,1 +1 258 -0,2 -6 246
KAP 0,0 704 0,0 -361 0,0 -871
FFV 0,0 572 0,0 -487 0,0 -763
FAP 0,0 538 0,0 -165 0,0 -1 319
FP 0,0 15 0,0 +15 -0,1 -4 270

Hela landet - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen år:

 • stödet för partiet i förhandsrästningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Fullmäktigemandat i hela landet 9 674
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -738
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 21,3 22,3 21,9 224 222 321 667 545 889 1 735 -1,6 -53 259 -286 +1,5 -53 249
SDP 20,9 18,6 19,6 219 914 268 010 487 924 1 729 -1,7 -54 198 -337 +0,5 -73 634
C 20,4 17,4 18,7 214 784 250 383 465 167 3 077 -1,4 -48 033 -440 +2,9 +1 901
Sannf 12,8 12,0 12,3 134 780 173 017 307 797 1 195 +7,0 +170 039 +752 -6,7 -252 278
Gröna 6,1 10,3 8,5 64 549 148 551 213 100 323 -0,4 -15 177 -47 +1,3 -72
VÄNST 8,4 7,7 8,0 88 701 110 914 199 615 640 -0,8 -24 555 -193 -0,1 -39 424
SFP 3,8 5,4 4,7 39 631 78 234 117 865 480 0,0 -2 361 -30 +0,4 -7 920
KD 3,8 3,7 3,7 40 459 52 798 93 257 300 -0,4 -13 579 -51 -0,3 -25 196
Övr. 1,6 1,7 1,7 16 314 25 044 41 358 185 -0,8 -20 311 -102 +1,3 +29 595
FKP 0,5 0,4 0,4 4 992 6 182 11 174 9 -0,1 -2 812 0 +0,1 +1 942
Pir 0,2 0,3 0,2 1 838 4 148 5 986 0 +0,2 +5 986 0 -0,3 -9 117
SP 0,0 0,1 0,1 500 803 1 303 0 0,0 -179 -2 -0,1 -1 933
F11 0,0 0,1 0,1 453 805 1 258 1 +0,1 +1 258 +1 -0,2 -6 246
KAP 0,0 0,0 0,0 300 404 704 0 0,0 -361 0 0,0 -871
FFV 0,0 0,0 0,0 246 326 572 0 0,0 -487 -1 0,0 -763
FAP 0,0 0,0 0,0 256 282 538 0 0,0 -165 0 0,0 -1 319
FP 0,0 0,0 0,0 5 10 15 0 0,0 +15 0 -0,1 -4 270