Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 397 313
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 233 656
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 237 544
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 273 920
Valdeltagande 2011 71,5% Förkastade röster 1 302
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml 24,5 57 276 -2,3 -6 392 +2,2 -3 758
SDP 23,4 54 728 +0,5 +272 +1,8 -4 473
Sannf 13,5 31 605 +7,8 +18 056 -7,6 -26 239
C 12,4 29 089 -0,8 -2 325 +2,0 +492
Gröna 9,2 21 592 -1,3 -3 392 +1,0 -1 080
VÄNST 9,0 20 978 -2,1 -5 238 +0,6 -1 839
KD 4,4 10 203 -0,5 -1 299 -0,6 -3 402
Övr. 1,6 3 744 -1,7 -4 040 +1,6 +3 744
FKP 1,1 2 645 -0,1 -368 +0,4 +632
Pir 0,5 1 075 +0,5 +1 075 -0,5 -1 464
SFP 0,2 467 0,0 -100 +0,2 +467
F11 0,1 136 +0,1 +136 -0,2 -554
SP 0,0 88 0,0 +56 0,0 -100
FAP 0,0 30 0,0 +4 0,0 -64

Birkalands valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 808
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -22
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 397 313
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 233 656
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 237 544
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 273 920
Valdeltagande 2011 71,5% Förkastade röster 1 302
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 24,2 24,8 24,5 24 968 32 308 57 276 198 -2,3 -6 392 -29 +2,2 -3 758
SDP 24,8 22,3 23,4 25 625 29 103 54 728 185 +0,5 +272 -15 +1,8 -4 473
Sannf 14,2 13,0 13,5 14 622 16 983 31 605 118 +7,8 +18 056 +79 -7,6 -26 239
C 12,7 12,2 12,4 13 135 15 954 29 089 167 -0,8 -2 325 -11 +2,0 +492
Gröna 6,8 11,2 9,2 6 976 14 616 21 592 38 -1,3 -3 392 -13 +1,0 -1 080
VÄNST 9,5 8,5 9,0 9 840 11 138 20 978 58 -2,1 -5 238 -15 +0,6 -1 839
KD 4,5 4,3 4,4 4 659 5 544 10 203 31 -0,5 -1 299 -3 -0,6 -3 402
Övr. 1,3 1,8 1,6 1 355 2 389 3 744 8 -1,7 -4 040 -15 +1,6 +3 744
FKP 1,4 1,0 1,1 1 395 1 250 2 645 4 -0,1 -368 0 +0,4 +632
Pir 0,4 0,5 0,5 394 681 1 075 0 +0,5 +1 075 0 -0,5 -1 464
SFP 0,2 0,2 0,2 226 241 467 1 0,0 -100 0 +0,2 +467
F11 0,1 0,1 0,1 59 77 136 0 +0,1 +136 0 -0,2 -554
SP 0,0 0,0 0,0 41 47 88 0 0,0 +56 0 0,0 -100
FAP 0,0 0,0 0,0 15 15 30 0 0,0 +4 0 0,0 -64