Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 219 668
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 127 257
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 133 447
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 148 433
Valdeltagande 2011 69,0% Förkastade röster 722
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 25,5 32 415 -1,3 -3 287 +3,7 +53
SDP 23,5 29 857 -2,6 -4 901 +2,2 -1 640
Saml 15,8 20 086 -2,1 -3 837 +0,8 -2 208
Sannf 12,9 16 380 +8,7 +10 872 -5,2 -10 433
VÄNST 8,0 10 164 -1,0 -1 798 -1,0 -3 202
Gröna 6,8 8 636 -0,4 -959 +0,3 -965
KD 5,5 6 944 -0,5 -958 -1,0 -2 627
Övr. 0,9 1 190 -0,4 -613 +0,9 +1 190
FKP 0,8 1 019 -0,3 -467 +0,3 +217
Pir 0,4 497 +0,4 +497 -0,4 -738
SP 0,1 69 -0,1 -98 0,0 -51

Mellersta Finlands valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 647
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -2
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 219 668
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 127 257
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 133 447
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 148 433
Valdeltagande 2011 69,0% Förkastade röster 722
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 26,1 25,0 25,5 14 863 17 552 32 415 248 -1,3 -3 287 +2 +3,7 +53
SDP 24,7 22,4 23,5 14 071 15 786 29 857 141 -2,6 -4 901 -24 +2,2 -1 640
Saml 15,3 16,2 15,8 8 708 11 378 20 086 87 -2,1 -3 837 -18 +0,8 -2 208
Sannf 12,9 12,9 12,9 7 324 9 056 16 380 83 +8,7 +10 872 +65 -5,2 -10 433
VÄNST 8,4 7,7 8,0 4 758 5 406 10 164 34 -1,0 -1 798 -11 -1,0 -3 202
Gröna 5,0 8,2 6,8 2 849 5 787 8 636 18 -0,4 -959 -3 +0,3 -965
KD 5,6 5,3 5,5 3 214 3 730 6 944 31 -0,5 -958 -6 -1,0 -2 627
Övr. 0,9 1,0 0,9 491 699 1 190 4 -0,4 -613 -6 +0,9 +1 190
FKP 0,8 0,8 0,8 433 586 1 019 1 -0,3 -467 0 +0,3 +217
Pir 0,3 0,5 0,4 179 318 497 0 +0,4 +497 0 -0,4 -738
SP 0,0 0,1 0,1 25 44 69 0 -0,1 -98 0 0,0 -51