Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 738 671
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 419 187
Valdeltagande 57,1% Godkända röster 2008 419 180
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 507 189
Valdeltagande 2011 72,9% Förkastade röster 2 244
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml 26,8 112 172 -1,5 -6 305 -1,7 -31 994
SDP 19,7 82 771 -1,2 -5 123 +0,4 -15 177
Sannf 12,3 51 704 +4,8 +20 063 -6,5 -43 725
Gröna 11,9 49 774 +0,4 +1 737 +2,8 +3 783
SFP 10,8 45 179 +0,3 +1 136 +2,4 +2 927
C 7,2 30 373 -1,4 -5 811 +0,8 -2 192
VÄNST 5,2 21 679 -0,5 -2 050 0,0 -4 415
KD 3,1 12 789 -0,1 -424 +0,2 -1 499
Övr. 2,2 9 030 -1,1 -4 436 +2,1 +8 657
FKP 0,3 1 438 0,0 -134 +0,1 +130
Pir 0,3 1 100 +0,3 +1 100 -0,4 -2 207
F11 0,1 316 +0,1 +316 -0,2 -1 050
KAP 0,1 304 0,0 -38 0,0 -80
FFV 0,1 265 0,0 -95 -0,1 -341
SP 0,0 159 0,0 +87 -0,1 -450
FAP 0,0 134 0,0 -16 0,0 -271

Nylands valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 1 057
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -79
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 738 671
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 419 187
Valdeltagande 57,1% Godkända röster 2008 419 180
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 507 189
Valdeltagande 2011 72,9% Förkastade röster 2 244
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 24,9 27,8 26,8 37 157 75 015 112 172 250 -1,5 -6 305 -28 -1,7 -31 994
SDP 22,4 18,3 19,7 33 509 49 262 82 771 216 -1,2 -5 123 -39 +0,4 -15 177
Sannf 13,3 11,8 12,3 19 881 31 823 51 704 116 +4,8 +20 063 +67 -6,5 -43 725
Gröna 8,7 13,6 11,9 12 977 36 797 49 774 89 +0,4 +1 737 -1 +2,8 +3 783
SFP 11,4 10,4 10,8 17 112 28 067 45 179 167 +0,3 +1 136 -15 +2,4 +2 927
C 7,5 7,1 7,2 11 173 19 200 30 373 115 -1,4 -5 811 -33 +0,8 -2 192
VÄNST 5,8 4,8 5,2 8 638 13 041 21 679 53 -0,5 -2 050 -3 0,0 -4 415
KD 3,3 2,9 3,1 4 939 7 850 12 789 21 -0,1 -424 -4 +0,2 -1 499
Övr. 1,9 2,3 2,2 2 773 6 257 9 030 29 -1,1 -4 436 -22 +2,1 +8 657
FKP 0,4 0,3 0,3 592 846 1 438 1 0,0 -134 0 +0,1 +130
Pir 0,2 0,3 0,3 277 823 1 100 0 +0,3 +1 100 0 -0,4 -2 207
F11 0,1 0,1 0,1 117 199 316 0 +0,1 +316 0 -0,2 -1 050
KAP 0,1 0,1 0,1 121 183 304 0 0,0 -38 0 0,0 -80
FFV 0,1 0,1 0,1 105 160 265 0 0,0 -95 -1 -0,1 -341
SP 0,0 0,0 0,0 51 108 159 0 0,0 +87 0 -0,1 -450
FAP 0,0 0,0 0,0 57 77 134 0 0,0 -16 0 0,0 -271