Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 304 081
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 173 299
Valdeltagande 57,4% Godkända röster 2008 177 257
Valdeltagande 2008 59,9% Godkända röster 2011 202 689
Valdeltagande 2011 68,8% Förkastade röster 1 109
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml 26,7 46 186 -2,2 -4 975 +4,2 +668
SDP 24,9 43 230 -3,0 -6 285 +0,9 -5 533
C 15,4 26 713 -1,8 -3 778 +2,2 -106
Sannf 13,8 23 860 +9,3 +15 976 -6,9 -17 960
VÄNST 7,1 12 231 -0,6 -1 422 +0,2 -1 707
KD 5,4 9 357 -0,7 -1 392 -1,4 -4 345
Gröna 4,9 8 482 -0,7 -1 371 +0,4 -683
Övr. 1,3 2 230 +0,1 +167 +1,3 +2 169
FKP 0,4 612 -0,2 -331 0,0 -92
Pir 0,1 240 +0,1 +240 -0,4 -834
SP 0,0 63 0,0 +11 0,0 -17
KAP 0,0 56 0,0 -78 0,0 -103
F11 0,0 39 0,0 +39 -0,2 -336

Tavastlands valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 772
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -9
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 304 081
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 173 299
Valdeltagande 57,4% Godkända röster 2008 177 257
Valdeltagande 2008 59,9% Godkända röster 2011 202 689
Valdeltagande 2011 68,8% Förkastade röster 1 109
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,8 26,5 26,7 20 775 25 411 46 186 206 -2,2 -4 975 -19 +4,2 +668
SDP 25,9 24,2 24,9 20 033 23 197 43 230 179 -3,0 -6 285 -25 +0,9 -5 533
C 15,1 15,7 15,4 11 699 15 014 26 713 183 -1,8 -3 778 -21 +2,2 -106
Sannf 14,0 13,6 13,8 10 818 13 042 23 860 96 +9,3 +15 976 +73 -6,9 -17 960
VÄNST 7,1 7,0 7,1 5 477 6 754 12 231 43 -0,6 -1 422 -13 +0,2 -1 707
KD 5,6 5,3 5,4 4 306 5 051 9 357 27 -0,7 -1 392 -5 -1,4 -4 345
Gröna 3,9 5,7 4,9 2 988 5 494 8 482 28 -0,7 -1 371 +1 +0,4 -683
Övr. 1,1 1,4 1,3 848 1 382 2 230 9 +0,1 +167 0 +1,3 +2 169
FKP 0,4 0,3 0,4 299 313 612 1 -0,2 -331 +1 0,0 -92
Pir 0,1 0,2 0,1 82 158 240 0 +0,1 +240 0 -0,4 -834
SP 0,0 0,0 0,0 35 28 63 0 0,0 +11 0 0,0 -17
KAP 0,0 0,0 0,0 25 31 56 0 0,0 -78 0 0,0 -103
F11 0,0 0,0 0,0 19 20 39 0 0,0 +39 0 -0,2 -336