Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 347 141
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 218 872
Valdeltagande 63,3% Godkända röster 2008 231 206
Valdeltagande 2008 67,5% Godkända röster 2011 248 881
Valdeltagande 2011 73,2% Förkastade röster 1 028
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 26,0 56 919 -2,1 -7 987 +3,4 +551
SFP 20,0 43 783 +0,4 -1 640 +0,6 -4 538
Saml 16,5 36 167 -0,7 -3 664 +2,4 +1 060
SDP 13,6 29 677 -0,8 -3 523 -0,4 -5 080
Sannf 11,2 24 406 +5,6 +11 504 -6,0 -18 347
KD 6,3 13 886 +0,2 -409 -0,2 -2 459
VÄNST 3,2 7 068 -1,0 -2 691 -0,5 -2 252
Gröna 1,8 3 954 +0,1 +86 +0,4 +408
Övr. 1,2 2 637 -1,5 -3 621 +1,1 +2 447
SP 0,1 194 -0,1 -127 -0,1 -373
FKP 0,0 86 0,0 -36 -0,1 -149
Pir 0,0 63 0,0 +63 -0,2 -555
FAP 0,0 22 0,0 +16 0,0 -14
KAP 0,0 10 0,0 -9 0,0 -34

Vasa valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 1 223
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -86
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 347 141
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 218 872
Valdeltagande 63,3% Godkända röster 2008 231 206
Valdeltagande 2008 67,5% Godkända röster 2011 248 881
Valdeltagande 2011 73,2% Förkastade röster 1 028
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 30,7 22,7 26,0 27 593 29 326 56 919 395 -2,1 -7 987 -64 +3,4 +551
SFP 12,1 25,5 20,0 10 862 32 921 43 783 263 +0,4 -1 640 -10 +0,6 -4 538
Saml 19,4 14,5 16,5 17 450 18 717 36 167 165 -0,7 -3 664 -25 +2,4 +1 060
SDP 14,3 13,1 13,6 12 810 16 867 29 677 134 -0,8 -3 523 -25 -0,4 -5 080
Sannf 11,9 10,6 11,2 10 696 13 710 24 406 141 +5,6 +11 504 +57 -6,0 -18 347
KD 5,3 7,1 6,3 4 770 9 116 13 886 73 +0,2 -409 +5 -0,2 -2 459
VÄNST 3,6 3,0 3,2 3 249 3 819 7 068 27 -1,0 -2 691 -13 -0,5 -2 252
Gröna 1,5 2,0 1,8 1 361 2 593 3 954 8 +0,1 +86 +2 +0,4 +408
Övr. 1,0 1,4 1,2 864 1 773 2 637 17 -1,5 -3 621 -12 +1,1 +2 447
SP 0,1 0,1 0,1 76 118 194 0 -0,1 -127 -1 -0,1 -373
FKP 0,0 0,0 0,0 39 47 86 0 0,0 -36 0 -0,1 -149
Pir 0,0 0,0 0,0 18 45 63 0 0,0 +63 0 -0,2 -555
FAP 0,0 0,0 0,0 11 11 22 0 0,0 +16 0 0,0 -14
KAP 0,0 0,0 0,0 7 3 10 0 0,0 -9 0 0,0 -34