Resultatservice - Eu-valet 2014

Visa: Rösträkningen i realtid Utökad info

Hela landet - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i det här skedet av rösträkningen.
Ifall rösträkningen fortfarande pågår kan resultatet ändras.

Tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
 • totala antalet röster (ökar vartefter rösträkningen framskrider)
 • antalet mandat

Förändringarna jämförs med eu-valet 2009 och riksdagsvalet 2011.
Valdeltagandet visas när det blir tillgängligt.

Uppgifterna uppdaterade 30.5.2014, 09.53 Röstberättigade 4 440 297
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 728 294
Valdeltagande 41,0% Godkända röster 2009 1 664 831
Valdeltagande 2009 40,3% Förkastade röster 9 743
  Understöd 2014 Förändring eu-valet 2009 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SAML 22,6 390 376 3 -0,6 +3 960 0 +2,2 -208 762
CENT 19,7 339 895 3 +0,6 +23 097 0 +3,9 -123 371
SAF 12,9 222 457 2 +3,1 +59 527 +1 -6,2 -337 618
SDP 12,3 212 781 2 -5,2 -79 270 0 -6,8 -348 777
GRÖNA 9,3 161 263 1 -3,1 -45 176 -1 +2,0 -51 909
VF 9,3 161 074 1 +3,4 +62 384 +1 +1,2 -77 965
SFP 6,8 116 747 1 +0,7 +15 294 0 +2,5 -9 038
KD 5,2 90 586 0 +1,1 +21 128 -1 +1,2 -27 867
PIR 0,7 12 378 0 +0,7 +12 378 0 +0,2 -2 725
FKP 0,3 5 932 0 -0,1 -2 157 0 0,0 -3 300
SP 0,3 5 668 0 +0,1 +2 105 0 +0,2 +2 432
F11 0,3 4 768 0 +0,3 +4 768 0 0,0 -2 736
FFV 0,2 2 667 0 -0,1 -1 671 0 +0,2 +1 332
BVF 0,1 1 176 0 +0,1 +1 176 0 0,0 -3 109
E252 0,0 526 0 0,0 +526 0 0,0 +526

Hela landet - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

<

I tabellen visas understödet för partierna i det här skedet av rösträkningen.
Ifall rösträkningen fortfarande pågår kan resultatet ändras.

Tabellen visar:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen (procentandel)
 • stödet för partiet på valdagen
 • stödet för partiet totalt
 • antalet röster i förhandsröstningen
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet mandat
 • jämförelse med eu-valet 2009
 • jämförelse med riksdagsvalet 2011
Uppgifterna uppdaterade 30.5.2014, 09.53 Röstberättigade 4 440 297
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 728 294
Valdeltagande 41,0% Godkända röster 2009 1 664 831
Valdeltagande 2009 40,3% Förkastade röster 9 743
  Understöd 2014 Förändring eu-valet 2009 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SAML 22,8 22,5 22,6 165 750 224 626 390 376 3 -0,6 +3 960 0 +2,2 -208 762
CENT 21,0 18,7 19,7 152 948 186 947 339 895 3 +0,6 +23 097 0 +3,9 -123 371
SAF 12,9 12,9 12,9 93 880 128 577 222 457 2 +3,1 +59 527 +1 -6,2 -337 618
SDP 13,7 11,3 12,3 99 846 112 935 212 781 2 -5,2 -79 270 0 -6,8 -348 777
GRÖNA 7,6 10,6 9,3 55 536 105 727 161 263 1 -3,1 -45 176 -1 +2,0 -51 909
VF 9,1 9,5 9,3 66 434 94 640 161 074 1 +3,4 +62 384 +1 +1,2 -77 965
SFP 5,6 7,6 6,8 40 520 76 227 116 747 1 +0,7 +15 294 0 +2,5 -9 038
KD 5,6 5,0 5,2 40 803 49 783 90 586 0 +1,1 +21 128 -1 +1,2 -27 867
PIR 0,5 0,9 0,7 3 638 8 740 12 378 0 +0,7 +12 378 0 +0,2 -2 725
FKP 0,4 0,3 0,3 3 017 2 915 5 932 0 -0,1 -2 157 0 0,0 -3 300
SP 0,3 0,4 0,3 2 151 3 517 5 668 0 +0,1 +2 105 0 +0,2 +2 432
F11 0,3 0,3 0,3 1 918 2 850 4 768 0 +0,3 +4 768 0 0,0 -2 736
FFV 0,2 0,1 0,2 1 277 1 390 2 667 0 -0,1 -1 671 0 +0,2 +1 332
BVF 0,1 0,1 0,1 470 706 1 176 0 +0,1 +1 176 0 0,0 -3 109
E252 0,0 0,0 0,0 209 317 526 0 0,0 +526 0 0,0 +526